Digitala utbildningar för ledare 
och medarbetare 

Digitala utbildningar för ledare och medarbetare

Med kunskap om hjärnan förstår du dig själv och andra bättre. 

Med kunskap om hjärnan förstår du dig själv och andra bättre. 

Innehållet i en digital utbildning

Teoriavsnitt & praktiska exempel
Utbildningarna är uppbyggda kring korta teoriavsnitt och konkreta exempel utifrån vanliga situationer på jobbet.

Reflektionsövningar
Mellan modulerna gör du reflektionsövningar för att lättare landa insikter om dig själv kopplat till teorierna.  

Självtest
Efter varje modul finns ett kort test som syftar till att repetera innehållet och stämma av att du fått med dig det viktigaste.   

Dokumentation  
Dokumentationen som ingår ger en bra sammanfattning av utbildningens innehåll. Repetera inför ny modul och återbesök materialet efter kursens slut.

Om oss

Vi tydliggör sambandet mellan hjärnan och mänskliga beteenden

Genom konceptet Neuroledarskap i praktiken vill vi påvisa hållbara alternativ för att leda och utveckla organisationer.  

Vår strävan är att erbjuda alternativ som bygger på djup, forskningsbaserad kunskap om mänskliga behov och tillhandahålla teorier, strategier och tankemodeller för att möta dessa behov i ett mer mänskligt ledarskap.

Tillsammans utvecklar vi mer mänskliga organisationer.  

Fördelar med digitala kurser (e-learning)

Tillgängligt och flexibelt
Du väljer själv var du sitter geografiskt och när i tiden du går utbildningen. Kurserna är indelade i moduler som kan genomföras en och en eller alla i en följd - du väljer tempo.

Effektivt och ekonomiskt
Har du svårt att avsätta en heldag för kurs?
Att få in en kort utbildningsmodul under arbetsdagen är lättare. Inga resor eller hotellkostnader tillkommer - ytterligare en fördel.

Pedagogiskt och lättsamt
Korta moduler underlättar fokus och lärande. Vi mixar föreläsningar, exempel, självtest och reflektion för att hålla dig engagerad. Du kan pausa, se om och repetera.